Quiz App » מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק

מבחן הבודק מה את מרגיש ה לגבי הבן שאת חושבת עליו

להתחיל

נוצר על ידי . Create Your Own !

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 1 out of 8

את יחד עם חברה שלך במסעדה.. ואת רואה אותו שם בפעם הראשונה.
מה עובר לך בראש?

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 2 out of 8

? היא ניגש לדבר איתך, את

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 3 out of 8

?הוא צחק ממשהו שאת אמרת או עשית, את

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 4 out of 8

?הוא סיפר בדיחה את

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 5 out of 8

?אחרי כמה ימים את רואה אותו ברחוב את

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 6 out of 8

?מה את רוצה שהוא יהיה

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 7 out of 8

?ראית אותו עם משהי אחרת את

מה את? מאוהבת, מחבבת או סתם דלוק
שאלה 8 out of 8

?הוא אומר לך שזה לא ילך בניכם את