Quiz App » Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?

Application-kan waxa loogu talo galay inaad ku ogaato Fariidnimadaada ama se Doqoniimadaada hadba ka aad tahay.

Start

Created By . Create Your Own !

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?
Question 1 out of 5

Haddii uu Libaax kaa soo horbaxo oo aad sidato hilib maxaad samayn lahayd?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?
Question 2 out of 5

Hadii uu Qof Xanuunsayaa Kaa soo hor baxo maxaad u samayn lahayd?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?
Question 3 out of 5

Haddii uu Ilme yar Dhagax kugu dhufto maxaad samayn lahayd?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?
Question 4 out of 5

Haddii uu Saaxiibkaa/ Saaxiibadaa Uu Xanuusado maxaad u samayn lahayd?

Fariid Iyo Doqon Keebaad Tahay?
Question 5 out of 5

Haddii aad aragto qof ku jira Meel Bad ah oo Haftay Maxaad samayn lahayd?