Quiz App » Waa Noocee Shaqsiyadaadu?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?

Wax ka baro shaqsiyadaada

Start

Created By . Create Your Own !

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?
Question 1 out of 5

Hadaad Qof Gaajonaya Aragto Maxaad U Qaban lahayd?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?
Question 2 out of 5

Saaxiibadaa haday Lacag ku waydiistan maxaad samaysaa?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?
Question 3 out of 5

Arday Aad isku Class-mate tihiin haduu ku waydiisto inaad uga shaqayso Imtixaan maxaad samayn lahayd?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?
Question 4 out of 5

Haddii Uu Qof Ku Aamino Maxaad Ku Samayn lahayd?

Waa Noocee Shaqsiyadaadu?
Question 5 out of 5

Haddii Qof Ku waydiisto Caawimo Maxaad U Samayn Lahayd?