Quiz App » Phân Loại Nhà

Phân Loại Nhà

Phân Loại Nhà

Lễ nhập học của các học sinh trường Hogwart =)) (Đây chỉ là 1 bài trắc nghiệm nhỏ để xem bạn sẽ vào nhà nào trong trường hogwart)

Bắt đầu

Created By . Create Your Own !

Phân Loại Nhà
Câu hỏi 1 out of 5

Trong các màu sắc dưới đây, bạn có thiên hướng thích màu sắc nào?

Phân Loại Nhà
Câu hỏi 2 out of 5

Địa điểm bạn muốn giải trí?

Phân Loại Nhà
Câu hỏi 3 out of 5

Nếu trong lớp xảy ra một vụ ăn cắp, và bạn bị tình nghi trong khi hoàn toàn bản thân mình không làm gì cả, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Phân Loại Nhà
Câu hỏi 4 out of 5

Khi đứa bạn của bạn được bạn chỉ bài, lại điểm cao hơn bạn?

Phân Loại Nhà
Câu hỏi 5 out of 5

Những thể loại phim bạn thích?

Suggested Quizes


Xem thêm