Quiz App » Tillväxt

Tillväxt

Tillväxt

Har du förutsättningar för kraftig tillväxt med resurser du redan sitter med i företaget?

Start

Skapad av . Create Your Own !

Tillväxt
Fråga 1 out of 5

Hur länge har bolaget varit verksamt?

Tillväxt
Fråga 2 out of 5

Hur många kunder har du i dag?

Tillväxt
Fråga 3 out of 5

Har du system för merförsäljning?

Tillväxt
Fråga 4 out of 5

Bearbetar du tidigare kunder systematiskt?

Tillväxt
Fråga 5 out of 5

Vet dina befintliga och presumtiva kunder exakt varför de skall välja dig som leverantör istället för någon av dina konkurrenter?