Quiz App » Poznaj Karmelitańskie Święte

Poznaj Karmelitańskie Święte

Poznaj Karmelitańskie Święte

Czy potrafisz dopasować imię zakonne świętej do jej wizerunku i najważnieszych dzieł?

Start

Utworzony przez . Create Your Own !

Poznaj Karmelitańskie Święte
Pytanie 1 out of 3

Teresa z Avila zwana także Teresą Wielką to:

Poznaj Karmelitańskie Święte
Pytanie 2 out of 3

Teresa z Lisieux zwana także Małą Tereską to:

Poznaj Karmelitańskie Święte
Pytanie 3 out of 3

Edyta Stein to: