Quiz App » Czy Dobrze Znasz Zoo Karina?

Czy Dobrze Znasz Zoo Karina?

Czy Dobrze Znasz Zoo Karina?

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy nt marketów ZOO KARINA.

Start

Utworzony przez . Create Your Own !

Czy Dobrze Znasz Zoo Karina?
Pytanie 1 out of 1

Który z marketów ZOO KARINA jest największy na Pomorzu i jednocześnie jednym z największych w Polsce?