Quiz App » Mencari Kehebatan

Mencari Kehebatan

Mencari Kehebatan

Mengenali kami dengan lebih dekat

Start

Created By . Create Your Own !

Mencari Kehebatan
Question 1 out of 5

Apakah akronim Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam?

Mencari Kehebatan
Question 2 out of 5

Apakah talian bebas tol untuk aduan sampah, longkang dan rumput?

Mencari Kehebatan
Question 3 out of 5

Konsesi manakah yang bertanggungjawab dalam menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?

Mencari Kehebatan
Question 4 out of 5

Konsesi manakah yang bertanggungjawab dalam menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam di negeri Kedah?

Mencari Kehebatan
Question 5 out of 5

Konsesi manakah yang bertanggungjawab dalam menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam di negeri Johor?