Quiz App » Posttraumatický Stresový Syndrom

Posttraumatický Stresový Syndrom

Posttraumatický Stresový Syndrom

Jednoduchý orientační test, který napoví, zda po prožití traumatické situace vykazujete příznaky posttraumatické stresové poruchy.

Start

Vytvořil(a) . Create Your Own !

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 1 out of 21

Zažil/a jste nebo byl/a vystaven/a traumatické události? (Pokud ne, není pravděpodobné, že by se u Vás rozvinul posttraumatický stresový syndrom, a proto můžete vyplňování tohoto testu ukončit. V případě kladné odpovědi naopak pokračujte).

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 2 out of 21

Stal/a jste se svědkem těžkého zranění nebo úmrtí jiné osoby?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 3 out of 21

Byl/a jste vystaven/a přímému riziku vlastního těžkého zranění nebo úmrtí?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 4 out of 21

Pociťoval/a jste při traumatické události pocit totální bezmocnosti, paralyzujícího strachu či absolutní ztráty kontroly nad situací?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 5 out of 21

Vracejí se Vám pravidelně myšlenky na prožitou traumatickou událost, máte tendenci si ji opakovaně přehrávat a analyzovat?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 6 out of 21

Objevují se výjevy z prožité traumatické události ve Vašich snech?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 7 out of 21

Stalo se Vám, že jste propadl/a pocitu, jako by se prožitá traumatická událost znovu opakovala?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 8 out of 21

Pociťujete intenzivní úzkost, když se Vám vybaví prožitá traumatická událost, něco Vám ji připomene?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 9 out of 21

Vyhýbáte se myšlenkám a rozhovorům na téma prožité traumatické události?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 10 out of 21

Vyhýbáte se místům, lidem, předmětům, činnostem a dalším podnětům, která Vám mohou připomínat prožitou traumatickou událost?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 11 out of 21

Myslíte, že v důsledku prožití traumatické události se změnily některé Vaše zvyky, že poklesl Váš zájem o aktivity, které jste měl/a dříve rád/a?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 12 out of 21

Myslíte, že v důsledku prožití traumatické události máte tendenci stranit se lidí?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 13 out of 21

Myslíte, že v důsledku prožití traumatické události jste uzavřenější a méně dáváte najevo své emoce?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 14 out of 21

Myslíte, že v důsledku prožití traumatické události může být ohrožena Vaše budoucnost (kariéra, rodinný život...)?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 15 out of 21

Vyskytla se u Vás po prožití traumatické události opakovaně porucha spánku?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 16 out of 21

Vyskytly se u Vás po prožití traumatické události opakovaně výraznější výkyvy nálady (výbuch vzteku, podrážděnost bez zjevné příčiny)?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 17 out of 21

Zhoršila se po prožití traumatické události znatelně Vaše schopnost soustřední či řešení náročnějších myšlenkových úloh?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 18 out of 21

Cítíte se od prožití traumatické události více nervózní nebo bojácný/á?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 19 out of 21

Jste od prožití traumatické události, jak se říká, stále ve střehu? (Tj. cítíte a jednáte v očekávání všudypřítomné hrozby?)

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 20 out of 21

Pocítil/a jste výčitky, že Vy jste traumatickou událostí prošel/la, kdežto někdo jiný neměl takové štěstí?

Posttraumatický Stresový Syndrom
Otázka 21 out of 21

Dá se říci, že problémy, o nichž byla výše řeč v souvislosti s prožitím traumatické události, nyní nějakým způsobem narušují Váš rutinní život?