Quiz App » Анимэ Дүр Таавар

Анимэ Дүр Таавар

Анимэ Дүр Таавар

Анимэ дүрүүдийн нэрийг тааж хөгжилдөцгөөе ;)

Начните

Created By . Create Your Own !

Анимэ Дүр Таавар
Вопрос 1 out of 5

Эспада дугаар 6-гийн нэр.

Анимэ Дүр Таавар
Вопрос 2 out of 5

Ичигогийн бор үстэй, бадируун биетэй Фүллбринг ашиглагч найз.

Анимэ Дүр Таавар
Вопрос 3 out of 5

10-р салааны ахмад.

Анимэ Дүр Таавар
Вопрос 4 out of 5

Блийч анимэний гол дүр.

Анимэ Дүр Таавар
Вопрос 5 out of 5

11-р салааны 3-р суудал. Халзан толгойт.