Quiz App » რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?

გაიგე რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები და წინასწარ მოემზადე ამისათვის

Start

Created By . Create Your Own !

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?
Question 1 out of 5

კუნძულზე ნამყოფი ხარ?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?
Question 2 out of 5

ზღვა გიყვარს?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?
Question 3 out of 5

ცურვა იცი?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?
Question 4 out of 5

რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის კუნძულზე?

რომელ კუნძულზე ჩამოვარდები?
Question 5 out of 5

კუნძულზე ჩამოვარდნისას მხოლოდ ერთი ადამიანის წაყვანის უფლება რომ მოგცენ ვის წაიყვანდი?