Fan Page App » Mga Kakaibang Banat

Share

Mga halong cheezy banat at mga walang kwenta na banatan. Pwede niyo rin e-forward sa "partners" ang mga messages dito. Cxempre, wag kayong mahihiya na mag-share sa mga banat niyo.

[Default.NewsFeedTitle]

[Default.NewsFeedContent]

Click here to continue >> >>

Mga Kakaibang Banat

Sali na kayo! Mga collection ng mga kakaibang banat. mapa-corny, sweet, funny at mga walang kwentang banat para sa kaibigan at ka-"IBIG"-an..  Heto sample


Click here to continue >>

Publish >>

Quiz Directory - Recently Popular See More

What Will Be Your Next Boyfriend's Initials?
Find out the initials of your next boyfriend!!
Which Kamen Rider Are You?
A simple quizz to find out who you are, Showa Rider style
Which Famous Guitarist Are You?
This quiz tells you which famous electric guitarist best fits you. From fantastic band guitarists to...
Are You Smarter Than Google?
Find out if you are smarter than the most used search engine in the world
Da Olivander
E' la bacchetta a scegliere il mago, non il contrario
What Anime Character Are You?
Find out which anime character your most like?
Siapakah Diri Anda Yang Sebenarnya?
Ambil Kuiz ni Jika Anda Hendak Tahu, Siapa Anda Sebenarnya?
How Douchey Are You?
Probably pretty douchey if you take this quiz.
app builder This App is created with App Builder.
Create your own App on Facebook like this in minutes!   -   Report Violations   -   Terms   -   Privacy